Pevnostní výpočty

 • pevnostní výpočty letounů všech kategorií
 • tenkostěnné kovové i kompozitové struktury včetně sendvičů
 • použití lineárních i nelineárních řešičů
 • únavové a F&DT výpočty
 • termální analýzy
 • dynamické výpočty
 • hmotnostní optimalizace konstrukcí

Stavba letadel

 • aerodynamické výpočty (především stanovení zatížení letounu)
 • mechanika letu a zákony řízení
 • koncepční návrh letounu a vizualizace
 • hmotnostní a pevnostní optimalizace letounu
 • poradenství v oblasti technologie výroby letadel
 • rešerše leteckých předpisů

Projektové vedení

 • vedení projektů v mezinárodním prostředí
 • jazyky: angličtina, němčina, ruština, švédština
 • přímý kontakt se studenty Fakulty strojní ČVUT a možnost jejich praxe u nás v kanceláři
 • vedení bakalářských a diplomových prací

Další kompetence

 • vývoj softwarových nástrojů (Python, VBA, Matlab) k urychlení rutinní práce (makra a jiné skripty)
 • Rapid prototyping na FDM 3D tiskárně