Většina z nás má studium stále v živé paměti, a tak jsme sepsali krátký seznam námi dříve kladených dotazů (FAQ) a zodpověděli je dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí…


Koho hledáme
Nové kolegy hledáme v řadách studentů technických a přírodovědných oborů jak bakalářského, tak magisterského studia.

Bakalářské a diplomové práce
Během praxe u nás se můžete plně věnovat své závěrečné práci. Témata vybíráme ve spolupráci se zákazníky a to tak, aby práce naplňovala vaše představy a zároveň byla využita v praxi.

Lokalita
Blíže ke škole už to snad ani nejde – sídlíme v samotném centru nejcentrovatějším u Betlémské kaple.

Kolik potřebuji času
Aby spolupráce dávala smysl pro obě strany, je důležité si vyčlenit minimálně 12 hodin týdně.

Co musím umět a co se naučím
To je otázka, na kterou vám odpovíme při osobním pohovoru. Požadavky jsou velmi individuální a odvíjejí se od vašeho zaměření i povahy projektů, na kterých momentálně pracujeme. Neváhejte nás proto kontaktovat zde.