Naše projekty

Simulace a analýzy

• Návrh výpočtové metodiky 

• Vývoj výpočtových nástrojů

• Pevnostní výpočty pro všechny kategorie letadel 

•Analýza tenkostěnných, kovových, kompozitních a sendvičových struktur. 

• FEM výpočty používající lineární i nelineární řešiče

• Únavové a F&DT výpočty

• CFD tepelné výpočty

• Dynamická analýza

• Hmotová optimalizace

Konstrukce letadel

• Koncepční návrh letadla a vizualice

• Aerodynamické výpočty (Primárně stanovení zatížení letadla)

• Mechanika letu a zákony řízení

• Hmotová a pevnnostní optimalizace letadel

• Konzultace na poli letecké výrobní techniky

• Zprostředkování leteckých předpisů a regulací. 

Návrh a konstrukce

• Návrh mechanický sestav podsestav a samostatných částí

• Tvorba CAD modelů a výkresové dokumentace

• Pevnostní výpočty a optimalizace

• Rychlé prototipování a 3D tisk

Project management

• Projektovový managment v mezinárodním prosředí

• Jazyky: Angličtine, Němčina, Ruština, Švédština

• Přímá spolupráce se studenty a studneskými týmy fakulty strojní ČVUT

• Zadání a zprostředkování bakalářských a diplomových prací

Jíné činnosti

• Vývoj softwérových nástrojů (Python, VBA, Matlab) pro zrychlení analýz